XHTML’, İngilizce’deki ‘Extensible Hyper Text MarkUp Language’ ifadesinin kısaltılmış halidir. Türkçe’ye ‘Genişletilebilir Büyütülmüş Metin İşaretleme Dili’ olarak çevrilir. Dosya uzantısı da .xml şeklinde verilir.

XHTML’in işlerliği şöyle açıklanabilir. HTML dili geliştirilinceye kadar, internete sadece metin formatındaki bilgiler eklenebiliyordu. HTML ile beraber animasyon ve resim gibi veriler de eklenebilir hale geldi. Ancak hala yaygın olarak kullanılan bu dilin bir dezavantajı da bulunuyor; kodlama dili ‘tag’ yani etiketlerden oluşuyor, ve HTML’de bazı tag’ler kapanması gerektiği halde kapanmıyor. Bu da kodların hem tarayıcılar hem de arama motorları tarafından çözümlenmesini zorlaştırıyor.

xhtml-tuslari

Daha kolay tanınan tag’ler için, XHTML’de ‘self-closing’  yani ‘kendi kendine kapanan’ tag’ler bulunur. Yine HTML’de olduğu gibi tüm kodlar küçük harfle yazılır, ancak ‘</ ‘ ve  ‘ > ‘ işaretleri arasına yazılır. Böylece her etiket yazıldıktan sonra kapatılmış olur.

Örnekle açıklamak gerekirse;

HTML’de geçerli olan bir kod:

<frame noresize>

Bu kodun XHTML’de geçerli hali ise şu şekilde olmalıdır:

<frame noresize=”noresize” />

Bu kez yanlış bir XHTML örneği verelim;

<table WIDTH=”100%”>

Bu kodun yanlış olma nedeni büyük harfle yazılmış olmasıdır.

Doğru bir XHTML kodu örneği vermek gerekirse;

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td>
        <table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
          <tr>
            <td><a href="#">ANASAYFA</a></td>
            <td><a href="#">HAKKIMIZDA</a>;</td>
            <td><a href="#">YAZILAR</a>;</td>
            <td><a href="#">İLETİŞİM</a></td>
            </tr>
          </table>
     </td>
  </tr>
  <tr>
    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td width="250">Yan Kolon</td>
        <td>İçerik</td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</td>
  </tr>
</table>

Başka bir örnek de navigasyon kodlarından verilebilir;

Bir navigasyon kodu;

<p>
        <a href="#">anasayfa</a><br>
        <a href="#">hakkımızda</a><br>
        <a href="#">yazılar</a><br>
        <a href="#">iletişim</a>
</p>

Bu kodun düzeltilmiş hali de şu şekildedir;

<ol id="Navigasyon">
    <li><a href="#">anasayfa</a></li>
    <li><a href="#">hakkımızda</a></li
    <li><a href="#">yazılar</a></li
    <li><a href="#">iletişim</a></li>
</ol>

XHTML uygulamaları artık yaygın şekilde kullanılmaktadır, çünkü bilgilere daha net şekilde ulaşılabilir, sitenin erişilebilirliği artar, ve kaliteyi de yükseltmiş olur.

Yorum Bırakın