Elektronik posta iletişiminde gönderici ve alıcı adreslerinin belli olduğunu kanıtlanması için kullanılan, gönderim zamanı içerikleri kesinlikle değişmeyen hukuki geçerliliği olan posta iletişim sistemidir. Kep de kişiler arası transfer işlemleri yapılamaz.

Neden Kep Mail Sistemini Kullanmalıyız?

KEP elektronik ortamlar üzerinde bildirim amaçlı; dilekçe, başvuru, ihbar, ihtar ticari olarak yapılan yazışmalar ve bu yazışmaları hukuki ortamda kullanabilmek için kullanılan bir posta hizmetinde kullanılmaktadır.

KEP ile Normal Posta Arasında Fark Var Mıdır?

E-posta, internet üzerinden gönderdiğiniz mektubun tamamen dijitale dönüşmüş halidir. E-posta yollarken sadece yazı değil, video, görselde yollayabiliyorsunuz.

KEP ise, iletinin kim tarafından, kime gönderdiği, ne zaman gönderildi bilgisi, teslim edilip edilmediği bunun yanı sıra okunup okunmadığı bilgileri hukuki boyutta delil niteliği taşımaktadır.

Keep Kullanım Alanları

•             Resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı

•             Kamu Kurumları arasında ve kurum içi yazışmalar

•             Kurumlar, şirketler ve şahıslar arasında yazışmalar

•             Beyanname

•             Bildirim / Başvuru

•             Tebligat / Telif Hakkı / Çağrı

•             İhtar / İhbar / Teyit / Dilekçe

•             İştirak Taahhütnamesi

•             Abonelik / Üyelik

•             Elektronik Fatura / Ödeme Emri

•             Elektronik Fatura / Ödeme Emri

•             Duyuru / Dilekçe

•             Banka Hesap Ekstreleri / Kredi Kartı Ekstreleri

•             Sipariş / Sipariş Onay

•             Sözleşme / Teklif / Kira Kontratı

•             Sigorta İşlemleri

•             Fatura / Mutabakat / Dekont / Makbuz

•             Kredi Başvuruları

•             Bordro / İzin formları

•             İhale Teklifleri

•             Müşteri Bilgilendirme / Mutabakat / İtiraz

4- KEP hesabı açılması için gerekli evraklar nelerdir?

a. KEP hesabı başvuru formu ve taahhütnamesi

b. Nüfus cüzdanı pasaport sürücü belgesi resimli ve T.C kimlik numarasının olması

Not: Bireysel online başvuruda elektronik imza ile taahhütnamesini imzalayabilirler

Tüzel kişiler KEP hesabı açılması için gerekli evraklar

a. KEP hesabı başvuru formu ve taahhütnamesi ( imzalanmış ve kaşelenmiş)

b. Nüfus cüzdanı , pasaport veya sürücü belgesinin aslı (kimlik doğrulamasın için) ve fotokopisi

Not: Resimli ve T.C kimlik numarası bulunan resmi belge olması

c. İmza sirküleri

d. Ticaret sicil gazetesi veya 6 ay içinde alınmış faaliyet belgesinin aslı (Ticaret sicil memurluklarından alınmış üzerinde MERSİS numarası ya da Ticaret sicil numarası bulunan ticaret sicil tasdiknamesinin veya faaliyet belgesinin aslı)

KEP kullanmak için elektronik imza Gerekir mi?

Resmi olarak kayıt altında tutulduğu için ve ilgili işlemlerin delil niteliğinde kullanılması için elektronik imza sahibi olunması zorunludur.

KEP almak zorunlumudur?  Kimler Tarafından Almak Zorunludur?

7201 Sayılı Tebligat Kanununda düzenlemeye gidilmiş ve 19.01.2013 tarihinde Kanuna eklenen 7/A maddesi gereği Devlet Kurumları tarafından 19.01.2013 tarihinden itibaren Anonim Şirket, Limited Şirket ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Yorum Bırakın