Türkiye’nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen sosyal medya platformları Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a 10’ar milyon TL’lik ilk cezalar kesildi. 7253 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle Türkiye’de faaliyet gösteren ve günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarına temsilci atama zorunluğu getirmişti. Ancak bu duruma uymayan platformlara gereken pazara cezası Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan tarafından yapılan açıklamada kesildiğini duyurdu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre doldu, ancak sosyal medya platformları temsilci atamadı. İlk ceza kesildi eğer 30 gün içerisinde temsilci atamayan sosyal medya platformlarına 30 milyon TL’lik cezalar kesilecek. Sonraki 30 günde ise Türkiye’deki vergi mükelleflerinin söz konusu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak.

1 – Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak.

2 – Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

3 – İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de yerine getirilmezse Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına reklam vermesi yasaklanacak. Verilen reklam yasağı kararı Resmi Gazete’de yayımlanacak.

4 – Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilecek.

5 – Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda Bilgi Teknolojileri ve İletişimKurumu Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması için sulh ceza hâkimliğine müracaat edebilecek.

6- Sosyal ağ sağlayıcılar, bu süreçlerin sonunda dahi Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul ederlerse, kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek,reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.

1 Yorum

Yorum Bırakın