Bir ürün ya da hizmeti tanıtmak amacıyla oluşturulan, firmayı benzerlerinden ayıran, o malın ya da hizmetin simgesi olan, resim ya da harften oluşan bir tür işarettir. Markanın en önemli işlevi kurumsal imajın yansıtıcısı olmasıdır. Bu sebeple marka oluşum sürecinin titizlikle yönetilmesi gerekir. İsimtescil olarak marka tescil sürecinin her aşamasından hizmet sunuyoruz.

Marka Tescili nedir?

Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretler markanın bileşenleridir. Firmanıza ait ürün ya da hizmetler başka bir firmanın ürün ve hizmetlerinden nasıl ayrılır? Tabii ki marka sayesinde. Peki sizin kullandığınız marka adını ya da sembolünü rakip bir firmanız kullanırsa bu nasıl sonuçlar doğurur? İşte tam da böyle bir sorun yaşamamak adına size ait bu marka özelliklerinizi yetkili kurum ve kuruluşlar ile tescil ettirilmesine yani kayıt altına alınarak korunmasına Marka Tescili denir. Marka tescili yapmak markanızın haklarını güvence altına alma noktasında son derece önemlidir.

Neden Marka Tescili Yaptırmalısınız?

Dünya üzerinde her an milyonlarca taklit mal üretilmektedir. Her aşamasını titizlikle oluşturduğunuz markanızın haklarını korumayı ihmal ederseniz birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Size ait olan markanız üzerinde hak iddia edebilmek için marka tescili yaptırmanız şarttır.

Marka Tescilinin Avantajları nelerdir?

Marka tescilinizi yaptırdığınızda, Türkiye sınırları içinde ve kendi sektörünüzde markanın tek tekel kullanıcısı olma yetkisine sahip olursunuz. Markayı önce tanıtmak ve daha sonra tescil ettirmek düşüncesi hak sahiplerini, haklarının kaybı ile yüz yüze getirebilmektedir. Türk Patent Enstitüsü’nce tescil edilmemiş olan markanız yasal olarak size ait değildir.

Markanızı tescil ettirmeden tanıtım yapmanız durumunda, markanızı farklı kişi ya da kurumlar tescil ettirebilir. Oysa marka tescili yaptırdığınız takdirde dilerseniz, markanızı kullanan kişilere karşı 556 sayılı KHK’ye göre dava açabilirsiniz. Yani hukuki üstünlük her zaman marka tescili yaptıran tarafındır.

Marka Tescili yaptırmanın firmaya kazandırdığı avantajları genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Tescil başvurusunu takiben 10 yıl süre ile markanız koruma altına alınır. Bu sürenin bitimine altı ay kala ise yenileme süresi başlar. Yenileme devam ettikçe marka sonsuz olarak tescilli kalabilir. Marka hakkı sahibi olan kişinin vefatı durumunda ise marka hakkı varislerine geçer.
 • Marka tescili ile aynı sektörde faaliyet gösteren kişi ve kurumların markanızın kullanması engellenir. Bu da kurumsal itibarınız ve markanız açısından oldukça önemlidir.
 • Kurumsal imajınız, resmi olarak tescillenir. Hiçbir kişi ya da kuruluş markanızı taklit edemez.
 • Marka tescili ile .tr uzantılı web adreslerinin kullanım hakkı da korunur.
 • Tabela ve e-ticaret girişiminiz, yasal güvence ile koruma altına alınır.
 • Markanızın ® (Register) işareti ile kullanabilirsiniz.

Markanın Tescili Süreci Ne Kadardır?

Marka Başvurusu itiraz olmadığı takdirde başvuru tarihinden sonra toplamda 12-14 ay sürer. Markanızın koruması ise, başvurunun yapıldığı tarih itibari ile başlayacaktır.

Marka Tescili Yaptırırken Karar Kriterleri Nelerdir?

Marka tescili yaptırırken bazı kriterlere dikkat edilir. Marka incelemesinde birlikteliğin sağlanması amacı ile TPE Markalar Dairesi Başkanlığı, belli aralıklarda güncellediği kararlar kullanılmaktadır.

Marka Tescili başvurusunda karar kriterini etkileyen maddeler bu şekilde sıralanabilir;

 • Sloganlar: Kullanılacağı mal veya hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olmaması, kalite bildirmemesi veya sloganın esas unsurunun, başka bir marka ile aynı ya da benzer olmaması halinde ayırt edici nitelikte olmalıdır.
 • İl Adları: Türkiye’deki il adları tek başlarına tescil edilmemekte olup,  il isimleri reddedilmektedir. Elbette “Aydın” vb. gibi farklı anlamları olan il isimleri bu uygulamanın kapsamı dışında tutulmaktadır.
 • Ülke Adları: “Fransa, Almanya, Amerika” gibi yabancı ülke isimleri, genel ilke olarak üçüncü kişiler adına marka olarak tescil edilmemektedir.
 • Genel Değerler: “Türk Bayrağı, Ay-yıldız ve Osmanlı tuğrası” gibi dini değerleri ve sembolleri içerek isimler ile kamu düzenine ve genel ahlâka aykırı isimler de markalaştırılamamaktadır.

Marka Tescili yaptırmış bir Markayı Kullanmanın cezası nedir?

Tescillenmiş bir markanın kullanılması durumunda, 21/1/2009 tarihli ve 5833 No’lu kanununun “Cezai hükümleri Madde 61/A”‘da yer alan bilgilere göre;

 • Başkasına ait marka hakkında iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi, 1 yıldan, 3 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında 1 yıldan, 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehin etmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi 2 yıldan, 4 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Marka devri nasıl yapılır?

Marka tescili yapılmış bir markayı şahıslar ve tüzel kişiler üçüncü kişilere devredebilir. Bu işlem devir işlemi olarak adlandırılır. Devir işlemi; şahıstan şirkete, şirketten şahsa ya da aile bireyleri arasında uygulanabilir.

Marka Tescili Global Olarak Nasıl Yapılır?

Marka tescili, bulunulan ülkeye özeldir. Firmanıza ait marka ne kadar tanınmış olursa olsun marka tescili sadece tescil edildiği ülkede geçerlidir. Eğer firmanız birkaç ülkede faaliyet gösteriyorsa; şirket ve şahısların ilgili ülkelerde markalarını tescil ettirmeleri gerekmektedir.

Yani bir marka ancak Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü’ne yapılacak tescil başvurusu ile sahibini Türkiye’de hak sahibi yapar.

Coğrafi İşaret Nedir?

Coğrafi işaret, geleneksel ve kültürel değerlerimizi korumak amacı ile; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlerdir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır.

Yorum Bırakın