Pazarlama ve reklamcılık kelimeleri her ne kadar birbirlerinden farklı olsa da çoğu zaman eş anlamlı gibi algılanır. Birçok insan bu iki kelimeye de aşinadır ancak aralarındaki fark sorulduğunda bunu net bir şekilde ifade edemezler. Bir alan adı satın aldığınızda ve şirketinizi veya projenizi hayata geçirdiğinizde hem pazarlamaya hem de reklama ihtiyaç duyacaksınız. İsimtescil olarak; bu süreci iyi analiz edebilmeniz için pazarlama ve reklam kavramlarını ve farklarını inceledik.

Reklam, belirli bir ürün veya hizmetle ilgili ücretli bir iletişim veya promosyondur ve marka bilincini geliştirmeye yöneliktir.  Reklam, belirli bir teknik olarak pazarlamanın bir parçası yani alt dalıdır. Pazarlama ise ürün veya hizmetinizi tanıtmak için çok daha geniş bir faaliyet kümesini ifade etmektedir. Yani reklamı pazarlamanın alt kümesi olarak düşünebilirsiniz. Kafanızda böyle bir konumlandırma yapmak işinizi kolaylaştıracaktır.

Reklam; TV, radyo, dergi, gazete, internet vb. mecraları kapsar. Pazarlama işi çok daha geniştir. Sosyal medya yönetimi, ücretsiz iş listeleri, stratejik ürün fiyatlandırmaları, tanıtım, e-posta pazarlaması, içerik pazarlaması, arama motoru optimizasyonu ve daha fazlası pazarlamanın içindedir. Reklam olarak nitelendirdiğimiz her şey pazarlamayı kapsar ancak pazarlamanın her alanı reklam değildir.

Pazarlama; satıcı ve alıcıyı birbirine yakınlaştırmayı, ürünün veya hizmetin geliştirilmesini, markalanmasını ve tasarlanmasını, hedef müşteriler üzerinde araştırma yapılmasını, piyasaya bir fikir getirmek için bir servis veya hizmet sunulmasını kapsar. Pazarlama işinizi kurabilmeniz için genel bir araçtır.

Kısacası; reklamcılık tüm pazarlama sürecinin sadece bir parçasıdır. Reklam; televizyon, reklam panoları vb. aracılığıyla hangi medyayı kullanacağınızı analiz etme gibi stratejileri planlamayı gerektirir. Ayrıca, her bir reklamın zamanını, süresini ve sıklığını ayarlamayı da içerir. Esas olarak, hedef müşterilere belirli bir ürün veya hizmet hakkında bilgi vermektir. Reklam hedef kitleye, ürün satın almaya ikna edilmesinin yararları ve avantajları olduğunu söyler.

Pazarlama bütün sürecin kendisidir. Ürünün tasarımı ve faydaları, ürünün fiyatlaması ve beklenen performansı, medya planlaması (reklamcılık dahil) ve ürünün halkla ilişkilendirilmesi için stratejiler, ürünle ilgili müşteri yardım sistemleri ve reklamlar ile ilgili çeşitli çalışmaları içeren ilerici bir iyileştirme sürecidir. Hatta çok daha fazlasıdır.
Reklamcılıkta ise hedef kitlen ürünü satın aldığında, amacına ulaşmış olursun.

Pazarlama sürecinde; reklam gibi birçok bileşen vardır. Müşterinin bir ürüne veya hizmete karşı davranışını anlamaya çalışan piyasa araştırması, hedef müşterilerin alışkanlıklarına uyacak şekilde ürün veya hizmet tasarlanması, ürününüzün veya hizmetinizin müşterilerinizin önüne nasıl konulacağı içeren reklam ve medya stratejileri pazarlamanın bileşenlerinden bazılarıdır.

Pazarlamayı ve reklamı kavramsal olarak iyi ve doğru analiz etmenin, projenizle ilgili çalışmalarda sizlere kolaylık sağlayacağını ve projenizi tanıtma aşamasında planlamalarınızın daha işlevsel olmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz. İsimtescil olarak tüm projelerinizde başarının sizinle olmasını dileriz.

Yorum Bırakın