Site hata kodları nedir? Hangi kod ne anlama geliyor? Web sitelerinde bazı durumlarda karşımıza çıkan hata kodlarının bazılarının anlamı bilsek de bazıların anlamın bilemiyoruz. Sizin için bu yazımızda web sitelerinde karşımıza çıkan hata kodlarını sizler için derledik. İşte web sitelerinde sıklıkla karşılaştığımız hata kodları….

1,2,3,4, ve 5 ile başlayan kodların genel anlamları

100 ile başlayan HTTP durum kodları bilgilendirir.

200 ile başlayan HTTP durum kodları başarı ile siteye erişim sağlandığını belirtir.

300 ile başlayan HTTP durum kodları yeniden yönlendirme yapıldığının göstergesidir. (Bkz. 301 yönlendirmesi.)

400 ile başlayan HTTP durum kodları istemci hatası olduğunu belirtir.

500 ile başlayan HTTP durum kodları sunucu hatası olduğunu bildirir.

HTTP Server Durum / Hata Kodları ve Anlamları

100 Continue / Devam: İsteğin başarı ile alındığını belirtilir.

101 Switching Protocols / Anahtarlama Protokolü: Sunucu, istemciden aldığı protokol değiştirme isteğine uyacağını belirtmektedir

102 Processing / İşlem

200 OK / Tamam: İstek başarılı alınmış ve cevap başarılı verilmiştir.

201 Created / Oluşturuldu: İstek başarılı olmuş ve sunucuda yeni bir kaynak yaratılmıştır.

202 Accepted / Onaylandı: Sunucu isteği kabul etti ancak henüz işlemedi.

203 Non-Authoritative Information / Yetersiz Bilgi: Sunucu isteği başarılı işledi, ancak başka kaynakta olabilecek bilgi döndürmektedir.

204 No Content / İçerik Yok: İstek başarılı alınmış ancak geri içerik döndürülmemektedir.

205 Reset Content / İçeriği Baştan al: İstek başarılı alınmış ancak geri içerik döndürülmemektedir. Ancak içerik temizlenecektir (örneğin bir web formunda doldurulan bilgiler).

206 Partial Content / Kısmi İçerik: GET için kısmi içerik (içeriğin bir belirli bir parçası) başarılıyla döndürülmüştür.

207 Multi-Status / Çok-Statü

210 Content Different / Farklı İçerik

300 Multiple Choices / Çok Seçenek: Sunucuda isteğe göre birden fazla seçenek olduğunu bildirir. Sunucu seçeneği kendisi seçebilir veya seçenek listesini görüntüleyebilir.

301 Moved Permanently / Kalıcı Taşındı: Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı olarak başka bir yere taşındığını bildirir ve o yere yönlendirme sağlar.

302 Moved Temporarily / Geçici Taşındı: Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı değil geçici olarak başka bir kaynağa yönlendirir. Kaynağın ana adresi değişmemiştir.

303 See Other / Diğerlerine Bak: Farklı bir kaynağa GET yapılması gerektiğini belirtir.

304 Not Modified / Güncellenmedi: İstenilen kaynakta daha önce yapılan istekten beri herhangi bir değişikliğin olmadı belirtilir ve içerik gönderilmez.

305 Use Proxy / Proxy Kullan: Sunucu tarafından döndürülen proxy kullanılması gerektiği belirtilir.

307 Temporary Redirect / Geçici olarak yeniden gönder: Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı değil geçici olarak başka bir kaynağa yönlendirir.

400 Bad Request / Kötü İstek: İstek hatalı (isteğin yapısı hatalı) olduğu belirtilir.

401 Unauthorized / Yetkisiz: İstek için kimlik doğrulaması gerektiğini belirtir.

402 Payment Required / Ödeme Gerekli

403 Forbidden / Yasaklandı

404 Not Found / Sayfa Bulunamadı

405 Method Not Allowed / İzin verilmeyen Metod

406 Not Acceptable / Kabul Edilemez

407 Proxy Sunucuda login olmak gerekli

408 İstek zaman aşamına uğradı

409 Conflict (Hatlar) / Çakıştı, Çakışma

410 Gone / Bak

411 Length Required

412 Precondition Failed

413 Request Entity Too Large

414 Request-URI Too Long

415 Unsupported Media Type / Desteklenmeyen medya türü

416Requested range unsatifiable

417 Expectation failed

422 Unprocessable entity

423 Locked

424 Method failure

451 Unavailable For Legal Reasons / Yasal nedenlerle gösterilemiyor

500 Internal Server Error

501 Uygulanmamış

502 Geçersiz Ağ Geçidi

503 Hizmet Yok

504 Gateway Timeout

505 HTTP Version not supported / HTTP versiyonu desteklenmiyor

507 Insufficient storage

Yorum Bırakın