Marka ne kadar tanınmış olursa olsun marka sadece tescil edildiği ülkede geçerlidir. Marka, herhangi bir ülkede geçerli kanunlara göre tescil edilmediği müddetçe marka korunması da yapılamaz. Marka koruması yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz? Yurt dışı faaliyetlerinde bulunan bir firmanız var ise marka tescilinde dikkat etmeniz gereken belli başlı unsurlar nelerdir?

Yurt dışında faaliyeti bulunan şirket ve şahısların ilgili ülkelerde markalarını tescil ettirmeleri gerekmektedir. Zira uluslararası fuar ve sergilerde tescilsiz marka sahipleri zor durumda kalabilmektedir. Uluslararası anlaşmalar sayesinde yurt dışında marka tescili yaptırmak daha az maliyet ve zaman harcanarak mümkün olmaktadır. Türkiye’nin de bir takım anlaşma ve protokoller sayesinde uluslararası marka tescili tek bir merkezden yönetilmekte ve maliyetler düşmektedir.

Özellikle yurt dışına ihracat yapan üreticilerin markalarını yurt dışında tescil ettirmesi gerekmektedir.

Ürettiği mal/hizmet için ihracat yaptığı ülkede markalarını tescil ettirmemenin dezavantajları şunlardır;

1-İhraç ettiği ürünler daha gümrükten geçmeden el konulabilir.

2-Uzun yıllar kullandığı ve tanınmış hale getirdiği markasını ihracat yaptığı ülkede başkaları tarafından tescil edilebilir, bu durum beraberinde markanın kaybedilmesine sebep olabilir.

3-İhracat yapacak ülkelerin resmi kurumlarından alınacak izinlerde (gıda üretim sertifikası, ilaç vb.) marka tesciline ihtiyaç duyulacaktır.

4-Firmaların dünya pazarlarındaki yerlerini sağlamlaştırabilmeleri için sadece yurt içindeki rakipleriyle değil yurt dışındaki rakipleriyle de rekabet etmeleri gerekmektedir.

5-Özellikle firmaların ihracat yaptığı ülkelerde markalarını mutlaka tescil etmeleri gerekmektedir. Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması ve Türk malı imajının oluşturulması yurt dışı marka tesciliyle sağlanabilmektedir.

6-Markaların uluslararası tesciline ilişkin en önemli düzenleme Madrid Protokolüdür. Türkiye’de 1 Ocak 1999 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayan bu protokolle WİPO-Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatına yapılan tek başvuru ve tek bir dil ile protokole üye 101 ülkede birden aynı anda başvuru yapabilme imkanı sağlanabilmiştir.

7-Madrid protokolü çerçevesinde başvuru yapabilmek için ön şart menşe ülkede tescilli veya tescil için müracaat yapılmış bir markanın mevcut olmasıdır.

KOSGEB veri tabanına kayıt yaptıran işletmeler, Genel Destek programı kapsamında Sınai Mülkiyet Teşviklerinden yararlanabilir.

Kapsam

Marka Tescil Belgesi almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ile marka vekili giderleri bu destek kapsamındadır.

Yurt Dışı Marka Tescili Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi (3 yıl) içinde alınan belgeler için verilir.

Destek Miktarı ve Şekli;

Destek kapsamındaki giderlerin %50’si (1. ve 2. Bölgeler için) veya %60’ı (3. ve 4.Bölgeler için)  desteklenmekte olup, destek üst limiti 20.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.

Ekonomi Bakanlığı Yurt Dışı Marka Tescili Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin yurt içi marka tescili belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir.

Şirketler, 16 ncı maddede belirtilen marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanabilir. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

Yorum Bırakın